ROT Avdrag för Snickare i Göteborg

Har du skjutit alltför länge på byggprojektet? Eller är det dags att riva den där väggen i köket som ni pratade om när ni flyttade in? Då är det läge att anlita en snickare, och som tur är har vi i Sverige tillgång till ROT-avdraget, som gör att det faktiskt inte behöver vara dyrt att renovera.

HUR FUNGERAR ROT-AVDRAG?

ROT är en förkortning som står för Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad, och är det ord man använder för renovering och förbättring av befintliga byggnader, främst bostäder. Att få ROT Avdrag för Snickare i Göteborg är en självklarhet, och det är snickaren själv som ser till att avdraget görs hos Skattemyndigheten istället för att du ligger ute med pengarna. Med ROT-avdraget kan du spara in upp till 30% av arbetskostnaden.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR ROT?

Innan du begär ROT Avdrag för Snickare i Göteborg så bör du känna till vilka regler som gäller för avdraget. Skattereduktionen är som sagt 30% av arbetskostnaden. Detta är inklusive moms men inte för material, resor, hyra av maskiner och liknande. Det gäller enbart för privatpersoner som äger en privatbostad, men det kan även vara fritidshus. Maxbeloppet på skattereduktionen är 50 000 per sökande och år, dock räknas avdragsutrymmet gemensamt med RUT-avdrag. Sist men inte minst ska företaget som utför arbetet vara registrerat för F-skatt.

Säkerställ att utbetalningsbegäran från hantverkaren till Skatteverket innehåller namn och personnummer på den eller som ska ha ROT-avdrag, samt fastighetsbeteckning eller organisationsnummer för föreningen och lägenhetsnummer för bostadsrätter. Det är också viktigt att komma ihåg att du inte kan få mer ROT-avdrag än vad du betalar i slutlig skatt för året. Om du inte har haft någon inkomst så får du inte ROT-avdrag, och om det visar sig att du har fått mer i avdrag än tillåtet till så måste du betala tillbaka pengarna.

BEGÄR ROT MEN HA KOLL PÅ REGLERNA

Det finns alltså mycket pengar att spara när du ska renovera villan, lägenheten eller fritidshuset. Men det gäller att ha koll på reglerna när du begär ROT avdrag för snickare i Göteborg, så du inte blir återbetalningsskyldig. Tumreglerna är att du får upp till 30% av arbetskostnaden, och max 50 000 kr, men glöm inte då att det är det totala beloppet för både ROT- och RUT-tjänster som du haft under året. Lycka till med din renovering!

ROT Avdrag för Snickare i Göteborg